Akutplacering

Ved behov for akutplaceringer kontaktes Sociale Institutioner og Familiepleje i Gentofte Kommune eller Dohns Minde direkte

Ved akutplacering, tilstræbes det, at der senest efter 14 dage afholdes møde med de implicerede parter for at tilrettelæggeindsatsen.

Såfremt der i anbringelsesprocessen med den unge eller i familien er behov for besøg inden beslutning træffes, kan dette aftales ved henvendelse til sagsbehandleren og institutionen.