Opfølgning

I samarbejde med den anbringende kommune og forældrene, afholdes der jævnlige møder. Minimum hvert halve år, hvor handleplanen og institutionens udviklingsplan drøftes og evt. justeres efter den unges og familiens behov. Dohns Minde udarbejder altid i samarbejde med den unge en udviklingsplan, som angiver mål for den unges anbringelse og som beskriver den forventede indsats. Udviklingsplanen fremsendes til sagsbehandler senest en måned efter modtagelsen af handleplanen.

I forlængelse af et anbringelsesforløb på Dohns Minde, kan der aftales efterværn i egen bolig. Omfanget aftales konkret nærmere med sagsbehandleren og kan afregnes efter timetakst.