Visitation til Dohns Minde

Dohns Minde drives i.h.t Lov om Social Service § 67.

Visitering til Dohns Minde foregår i samarbejde med Gentofte Kommune.

Ved en planlagt anbringelse om observations- eller længerevarende ophold, skal henvendelse sendes via sikker e-mail til: gentofte@gentofte.dk. i emne feltet: Att.: Sociale Institutioner og Familiepleje.