Til studerende

Du er en vigtig del i arbejde med de unge på døgninstitutionen.

Attraktivt praktiksted

Dohns Minde er et attraktivt praktiksted med erfarne vejledre, der gennem efteruddannelse og vidensdeling holder sig ajour med udviklingen indenfor den anerkendende, relations- og ressourceorienterede metode.

Tilknyttet CVU

Vi er tilknyttet CVU, Pædagoguddannelse København strandvejen og modtager herfra studerende i fortrinsvis 2. lønnede praktik.

Man er som studerende tilknyttet døgninstitutionen og får en fast vejleder. Som studerende deltager man på lige fod med det øvrige personale i arbejdet med de unge.

Den studerende har i lighed med de øvrige medarbejdere aften- og morgenvagter og må også påregne at skulle arbejde hver anden weekend.

For Dohns Minde er det vigtigt, at den studerende primært er på arbejde, når de unge er i huset, og at den studerende efter en kort intro-periode indgår i den almindelige normering.

Det er hensigten at den studerende mest muligt følger sin vejleders arbejdsplan og derfor oftest er på arbejde samtidig som vejlederen.