Om os

Dohns Minde er en velbeliggende kommunal døgninstitution for 12-18/23 år med sociale og psykologiske problemer. Vi modtager også unge uledsagede flygtninge. Stedet er godkendt af Socialtilsyn Hovedstaden til 18 pladser. Institutionen er beliggende i et fondsejet hus i Charlottenlund.

BØRN

Mit hjerte elsker alle de umulige børn,
de som ingen holder af og ingen kan forstå.
Lyvebørn og stjælebørn og løftebryderbørn,
de børn som alle voksne folk er meget vrede på.

Mit hjerte ynder ikke disse pyntehavebørn,
der står i bed og intet ved om synd og bittert savn.
De børn som voksne holder af og klipper pænt i form,
og som med ren samvittighed tør nævne Gud ved navn.

Den kender mest til kærlighed, som aldrig mødte den.
Om dyden ved den lastefulde mere end nogen tror.
Mit hjerte hader pæne voksnes hækkeklippesaks.
Det er på vilde buske verden sjældne blomster gror.

                                                                    Tove Ditlevsen


Vores unge
Dohns Minde modtager unge med psykosociale og adfærdsmæssige vanskeligheder, som i en kortere eller længere periode har brug for at være anbragt uden for eget hjem.

Institutionen modtager unge akut, efter visitation og til observation, hvor det kan afklares om den unge skal forblive på Dohns Minde, eller der skal findes et andet relevant tilbud.

Det pædagogiske arbejde
Dohns Mindes grundlæggende tilgang til det pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i positive relationer mellem unge og personale i en anerkendende og værdsættende pædagogik.

Vi tilstræber
at skabe et anerkendende miljø med trygge og forudsigelige rammer i en hverdag der er præget af omsorg for den unge og med fokus på progression i den unges udvikling.

Der lægges vægt på
kontinuitet, ansvarlighed, fleksibilitet og respekt for det enkelte menneske og der tages udgangspunkt i den unges særlige udvikling og familiemæssige baggrund. Dohns Minde udarbejder udviklingsplaner med fokus på den unges ressourcer.

Det overordnede mål
er at skabe de bedst mulige rammer og muligheder for, at den unge kan arbejde med sin egen udvikling emotionelt, intellektuelt og socialt.