Målgruppe

Unge med sociale og psykologiske problemer

Døgncentret Dohns Minde er godkendt til 18 unge fra 12 til 18/23 år.

Målgruppen er normalt udviklede unge fra socialt vanskeligt stillede familier med adfærds-, følelses- og/eller familiemæssige problemstillinger.

er kan være tale om enten frivillig eller tvangsmæssig anbringelse og anbringelsen kan ske planlagt såvel som på vores akutpladser.

Vi modtager også mindreårige uledsagede unge og tilbyder forskellige støttemuligheder i den forbindelse.

Den unge og den unges familie kan have forskellige former for problemstillinger og forskelligt støttebehov. Dohns Minde forsøger at i mødekomme behovene efter aftale med sagsbehandleren.