Besøg inden indflytning

Vi ser gerne, at forældrene har haft mulighed for at besøge Dohns Minde, efter den unge flytter ind. I forbindelse med selve indflytning, ser vi helst, at forældrene også deltager.