Første møde

Ved første møde, er pædagog og ofte også ledelsen repræsenteret.

Vi vil gerne modtage de informationer om den unge, som forældrene finder vigtige, så vi kan forberede medarbejderne bedst muligt.

Grundlaget for vores samarbejde er den handleplan forældre og sagsbehandler har udarbejdet, og som vi skal tage udgangspunkt i.

Den unges kontaktpædagoger vil være de nærmeste voksne i forældrekontakten under opholdet på Dohns minde. De unge skal i forløbet på Dohns Minde have den bedst mulige kontakt til deres familie, hvorfor vi ofte samarbejder med andre støttende foranstaltninger til barnet/familien.