Forældrebestyrelse

Der er løbende fokus på, om der blandt forældrene er stemning for at etablere et mere forpligtende samarbejde med en egentlig forældrebestyrelse på Dohns Minde.