Forældremøder

Der afholdes minimum 2 årlige forældremøder på Dohns Minde. Alle forældre til anbragte unge inviteres skriftlig og opfordres til at deltage.

Møderne er tilrettelagt til at vare 1 time og efterfølgende inviteres forældrene og pårørende til fællesmad sammen med de unge.