Løbende kontakt

Vi har løbende kontakt til forældrene undervejs i forløbet. Dels for at lære den unge bedst muligt at kende, dels for at dele informationer i hverdagen.

Hver ung og familie er forskellige, derfor er vores tilbud til familierne også forskellige i håb om at, vi i fællesskab, når den bedst mulige løsning.